Gör en skillnad idag – donera och var med oss i kampen för ett giftfritt dricksvatten och åtgärder för de drabbade i föreningen!  Swish 123 525 61 85

PFAS-Föreningen

Låter du ditt barn dricka vatten från kranen?

Det gjorde vi också, nu är våra barn och vi förgiftade med PFAS i generationer framöver!

Stöd PFAS-föreningen som syftar till att ställa vattenleverantören till svars!

Stöd oss genom att donera en slant till 

Swish: 123 525 61 85


Förväntar du dig att ditt dricksvatten ska vara rent och hälsosamt?

Så var inte fallet för invånarna i vår kommun i Ronneby, Sverige. I december 2013 upptäcktes det att dricksvattnet i Ronneby kommun var starkt förorenat med PFAS, över 10 000 ng/liter hittades i vattnet. Våra blodprover visade en genomsnittlig nivå på över 600 ng/ml PFAS, den högsta någonsin mätt i en population.

PFAS-kemikalier är giftiga och skadliga för människors hälsa.

Denna förorening hade utan vetskap distribuerats till över 5 000 hushåll under decennier, och har resulterat i att många invånare har blivit sjuka med allt från ovanliga former av cancer till andra negativa hälsoeffekter, vissa har till och med förlorat sina liv.

Vår kommun och regering vände ryggen åt oss

Vi, invånarna i vår kommun, satt inte stilla och lät orättvisan fortsätta. År 2015 bildade vi den ideella PFAS-föreningen och vidtog rättslig åtgärd mot kommunen. Vi vann målet 2021 men beslutet överklagades 2022 av Hovrätten som vände domen emot oss. I Maj 2023 fick vi prövningstillstånd i Högsta domstolen. Den 5 december 2023 meddelar Högsta domstolen att PFAS i blodet är att betrakta som en personskada!

Varför är detta viktigt för oss alla?

Detta är inte bara en kamp för oss utan för alla. En seger i Högsta domstolen leder till en ny riktning för hur det svenska rättssystemet hanterar liknande miljökatastrofer och kan påverka hur andra länder hanterar liknande situationer. Det kommer också att sätta press på företag att sluta producera eller använda sådana giftiga kemikalier.

Vi är i en David mot Goliat kamp, och vi behöver er stöd!

Nu börjar nästa kamp att få skadestånd ifrån vattenbolaget Ronneby Miljöteknik. 

En mycket viktig del i vår kamp är att få möjligheter till kompetens inom sjukvården om PFAS-riskerna, se till att medlemmarna får hälsokontroller och möjligheter att upptäcka sjukdomstillstånd i ett tidigt stadie så åtgärder kan sättas in i tid!

Vi ber därför om ert stöd så att vi kan fortsätta kampen. Vi gjorde ingenting fel, vi drack bara vårt vatten som vi förväntade oss var rent och hälsosamt.

Tack för ert stöd!

FacebookInstagramLinkLinkTwitter

Från hjärtat!

Filmen nedan är några av de drabbade medlemmarnas egna funderingar om deras och vår situation, från hjärtat!

En kort film av vårt fall

Filmen nedan är en presentationen med en kort introduktion av vårt fall.