PFAS-Målet, förgiftningen

För att förstå vilka nivåer och mängder av PFAS 5000 hushåll (uppskattningsvis 10-15000personer) drabbades av.

Mycket höga halter av PFAS kemikalier 

Dricksvattnet innehöll mycket höga halter av PFAS kemikalier då vattenverket stängdes


Hur mycket vatten behövde man dricka?

Innan Januari 2023 var gränsvärdet 90ng/liter och då räckte det med att dricka 7ml vatten för en vuxen innan gränsen för TDI (totalt dagligt intag) nåddes!

Det innebär förmodligen att det räckte att vistas eller kanske arbeta i de drabbade områdena för att ha fått i sig höga halter av PFAS. Hur många som jobbat och gjort värnplikten på F17 från mitten av 80-talet till 2013 har drabbats? Vi vet inte vilka halter som funnits genom tiderna men man kan ju bara ana...

C8 Studien

C8 är ett PFAS-ämne som har studerats noggrant för dess hälsoeffekter. Resultaten från C8-studien, som undersökte hälsoutvecklingen hos invånarna i ett område i Ohio som hade exponerats för höga nivåer av C8 på grund av utsläpp från en närliggande fabrik, visade att C8 kan ha flera allvarliga hälsoeffekter, inklusive:

Dessa hälsoeffekter visar att PFAS-ämnen som C8 kan vara skadliga för människors hälsa och betonar vikten av att minska exponeringen för dessa kemikalier.

Extrema värden av PFAS i blodet

I Kallinge och Ronneby uppmättes ett snitt på nästa 600ng/ml av PFAS kemikalier. Bakgrunds nivån i Sverige är ca 11ng/ml.

C8-studien, eller Merck-studien, undersökte hälsoutvecklingen hos invånarna i området runt Parkersburg, West Virginia och Belpre, Ohio som hade exponerats för höga nivåer av C8 från utsläpp från en närliggande DuPont-fabrik. Studien inkluderade mer än 69 000 deltagare som bodde i närheten av fabriken och som exponerades för C8 genom dricksvatten och andra källor. Resultaten från studien visade en koppling mellan höga nivåer av C8-exponering och flera allvarliga hälsoeffekter, inklusive cancer och hjärtsjukdomar.

I detta område hade befolkningen ca 55ng/ml i blodet.

Förhöjda värden kvar i kroppen under många år!

Medelvärde PFHxS bland 11-åringar i Kallinge (halveringstid PFHxS 5,3år)

PFAS är bestående och det tar väldigt många år innan man kommer ner till "normala" nivåer om man lever så länge...


Nedan kan du se vilka områden som fått förgiftat vatten ifrån Brantafors genom åren (från Ronneby Miljö och teknik AB)

Adresserna som är drabbade i mellan kanske mitten av 1980?- 2014

Karta: Norra Kallinge

Adresser som är drabbade mellan kanske mitten av 1980? - 2014

Karta: Södra Kallinge

Adresser som är drabbade i

Åren varierar lite men ex. Norra hulta mellan 2011-2014

 Ronneby Norr

Adresser nedan:

Kalleberga Hallar

Norra Hulta

Sörby