Vår historia

 Stöd oss med en Swish  123 525 61 85

Vi vann i Högsta domstolen!!!

PFAS-Föreningen vinner i Högsta domstolen!

Den 5 december 2023 får vi nu rätt till skadestånd för att fått i oss PFAS via dricksvattnet som Ronneby Miljö och Teknik sålt. Efter en tio års kamp har vi äntligen kommit ett rejält steg mot vårt mål. Det är inte ok att bli förgiftade av PFAS via dricksvattnet utan att ta ansvar för det!

Läs Högsta domstolens utlåtande här 

Historien om vårt fall i P1 dokumentären "Förgiftade"

SR: Den kanske värsta giftskandalen i svensk historia.

Några av de drabbade startade PFAS-föreningen 2015 för att få hälsokontroller, ersättning för sjukvård och skadestånd. Då var det en i styrelsen som var sjuk, sen dess har alla blivit sjuka i cancer och sköldkörtelsjukdomar. 

De drabbade har själva fått kämpa för att få stöd, de känner sig svikna av samhället. Skadeståndsprocessen har nått ändå till Högsta domstolen.

Reporter: Daniel Värjö

Producent: Ylva Lindgren

Slutmix: Tor Sigvardsson

Högsta domstolen ger PFAS föreningen prövningstillstånd!

"Det var det bästa som kunde hända. En produkt ska inte innehålla så mycket gifter. Vår advokat beskrev det som att vi fått in elefanten genom nyckelhålet. Nu ska vi bara få den att dansa också", säger hon.

Ett steg i rätt riktning, vi är så enormt tacksamma för detta besked! Nu håller vi alla tummar och tår att HD dömer till vår fördel.

PFAS-skandalen bör tas upp i Högsta domstolen

"Det bör inte vara tillåtet att förgifta konsumenter med långlivade kemikalier på det sätt som skett i Ronneby. Det skriver toxikologen Mattias Öberg."

"En flicka som föds i Ronneby kommer redan innan befruktningen vara marinerad i PFAS. Denna exponering fortsätter under hela foster­stadiet och därefter via bröstmjölk och dricks­vatten. En av de effekter som forskare observerat i Ronneby är en fördubblad risk att drabbas av PCOS, en hormonell obalans som kan leda till oregelbundna menstruationer och cystor på äggstockarna. Många av dem som drabbas av PCOS har svårt att bli gravida senare i livet."

Vi är många, många i PFAS-föreningen som har drabbats av allvarliga sjukdomar och vi alla är oroliga över vad våra barn ska drabbas av. Vi krigar för upprättelse och samhället sviker oss. 

Senaste avsnitten av podden Mörkt vatten. 

När han kallas som expertvittne om det förgiftade dricksvattnet i Kallinge inser Mattias att fallet är större än en kommunskandal. Spåren leder från den lilla bruksorten till globala kemikaliejättar som i hemlighet styrt vetenskapen, förbi Olof Palmes regering, och tillbaka till Öbergs eget lärosäte Karolinska Institutet. Kommer de drabbade i Kallinge kunna bevisa att deras hälsa tagit skada, och vem bär i så fall ansvaret? I podden framkommer det nya avslöjanden som ställer frågorna på sin spets. Mörkt vatten är en serie i fyra delar, av produktionsbolaget Olga och Volante för Spotify Dok. 

 

PFAS-föreningen överklagar till Högsta domstolen

Överklagan till Högsta domstolen är inlämnad och nu väntar PFAS-föreningen på besked om fallet kommer prövas i Högsta domstolen eller inte. 

Insamling 

De juridiska kostnaderna som denna rättsprocess innebär för PFAS-föreningens medlemmar är skyhöga. Samtidigt som överklagan till Högsta domstolen lämnades in startade också föreningen en insamling för att kunna driva processen vidare. 

2022


Hovrättens dom i fallet

Efter ett glädjande besked i tingsrätten var Hovrättens dom som en käftsmäll. PFAS-föreningen förlorade målet och Ronneby Miljöteknik slipper betala skadestånd till de drabbade. 

Det är alltså idag helt lagligt att sälja PFAS förgiftat vatten och distribuera detta till tusentals personer!

2021VI VANN!

I mitten på februari 2021 kom domen från tingsrätten. PFAS-föreningen har rätt till kompensation från Ronneby Miljöteknik efter att ha druckit det förorenade vattnet från vattenverket Brantafors i Kallinge. 

2019-2020


Rättegången skjuts upp


Rättegången som ska äga rum i Karlskrona tingsrätt skjuts upp då Miljöteknik vill invänta ny forskning inom området. Rättegången förväntas starta under slutet av 2020 men inte förens vintern 2021 börjar förhandlingarna på riktigt. PFAS-föreningen anser att detta bara är ett sätt att fördröja rättegångens utfall. Forskning på detta område håller på hela tiden så hur länge ska man då vänta?

2017-2018

Vilken domstol ska pröva målet?

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar som företräder Ronneby Miljöteknik menar att liknande fall reglerats i lagen om allmänna vattentjänsten och att PFAS-föreningen skickat stämningen till fel domstol, tingsrätten. Länsförsäkringar anser att det istället borde prövas i Mark- och miljödomstolen. 

Högsta domstolen stödjer PFAS-föreningens linje

Beslutet om dricksvattnet ska ses som en produkt eller inte fick avgöras i Högsta domstolen. Högsta domstolen ansåg att det är produktansvarslagen som gäller och det är nu upp till tingsrätten att avgöra utgången i målet.  Eftersom det nu är fastställt att det är produktansvarslagen som gäller för dricksvatten inneha producenten ett strikt säkerhets ansvar för produkten.

2014-2016PFAS-föreningen stämmer Ronneby Miljöteknik

Under juli månad 2016 skickar PFAS-föreningen tillsammans med advokater in en stämning till Blekinge tingsrätt mot det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik. Vi ser ingen annan öppning då varken Miljöteknik, Ronneby kommun eller Försvaret vill ta i frågan om att hjälpa de drabbade. "Det får ju inte bara vara ok att förgifta tusentals personer och klara sig utan ansvar för det i Sverige idag!"


Krav på ersättning från Försvarsmakten 

Skadestånd, kostnadsfria läkarkontroller och vård för problem som kan härledas till PFAS är några av de saker som står på listan som PFAS-föreningen lämnar över till F17 och Försvarsmakten. Även detta försök avslås.


Regeringen avslår ansökan om bidrag

För att alla drabbade ska få chansen att delta i rättsprocessen ansöker PFAS-föreningen om bidrag från regeringen. Bidraget var tänkt att finansiera en oberoende utredning om vad PFAS har för påverkan på människokroppen och vem som ska bära ansvaret för att alla de som druckit utav Brantaforsvattnet blivit förgiftande. Men något bidrag blev det inte och föreningens medlemmar måste själva stå för kostnaderna som rättsprocessen medför. 


Ingen vill ta ansvar för de drabbade

Försvarsmakten tar på sig ansvaret för att Kallingebornas dricksvatten förgiftats med PFAS. Orsaken är det brandskum som försvaret använt på brandövningsplatsen på F17 i Kallinge sedan 1980. Däremot är det inte någon som är intresserade av hjälpa de drabbade!

Drabbade bildar PFAS-förening

PFAS-föreningen bildas med syftet att ställa ansvariga till svars genom en rättsprocess. 


Arbets- och miljömedicin i Lund startar stort forskningsprojekt 

Redan innan PFAS-gifterna upptäcktes en andra gång i dricksvattnet från Brantafors startade Arbets- och miljömedicin i Lund analyser utav blodprover från barn som druckit det förgiftade vattnet. Svaret blev kraftigt förhöjda värden av PFAS i blodet och Arbets- och miljömedicin började erbjuda alla som druckit av det förorenade vattnet kostnadsfri blodprovstagning.  


Gifterna i dricksvattnet är inte borta

Vattenverket Brantafors i Kallinge förbli stängt under en kort period. Man väljer att byta ut och förnya kolfiltren i verket och efter analyser på vattnet som renats genom de nya filtren ser man att vattnet är fritt från PFAS. Vattenverket öppnas igen men det dröjer inte länge innan PFAS-halterna sakta men säkert stiger i Kallingebornas dricksvatten, igen. Brantafors vattenverk får stängas ner en andra gång, bara 10 månader efter att gifterna i vattnet uppenbarades för första gången. 

Allt började här 2013


Gifterna i dricksvattnet uppenbaras


I december 2013 togs beslutet att Miljötekniks vattenverk i Brantafors, Kallinge, skulle stängas ner med omedelbar verkan. Orsaken till detta var att Länsstyrelsen och Miljöteknik upptäckt  extremt höga halter av gift, PFAS, i både råvatten och utgående vatten till nätet. 

2023 sänktes gränsvärdet i dricksvattnet till 4ng/l (från 90ng/l), Brantafors vattenverk släppte ut 10380ng/l!